Nadat eerder pogingen om het kasteel in Gemert te verkopen niet succesvol verliepen, zijn door de congregatie, in samenwerking met de gemeente Gemert-Bakel en de provincie Noord-Brabant in het najaar van 2016 nieuwe initiatieven genomen met betrekking tot het kasteel.
Er is toen een proces gestart waarmee de ruimtelijke aspecten en het ontwikkelkader voor een herbestemming van het kasteel werden vastgesteld. Met deze documenten als uitgangspunt heeft een drietal geïnteresseerde partijen een plan tot herbestemming ontwikkeld en daarbij ook een bieding gedaan. Uit deze plannen is door ons provinciaal bestuur het plan met bieding van BL Huisvesting B.V. uit Gemert tot het winnende plan gekozen. Na presentatie aan diverse partijen en belanghebbenden is de koopovereenkomst getekend op 5 februari jl. De transactie betreft de hoofdburcht met alle overige gebouwen op de locatie, alsmede het park, de tuinen, de ommuurde tuin en de landerijen. Het kerkhof blijft eigendom van de Nederlandse provincie van de congregatie.

De toegankelijkheid van het kerkhof wordt verzekerd door middel van het recht van overpad vanuit de doorgang vanaf de kerk van St. Jans Onthoofding en natuurlijk vanuit het poortgebouw.
Door BL Huisvesting B.V. is een heel mooi plan voor herbestemming van het kasteel en haar omgevingen ontwikkeld. Hun toekomstideeën sluiten prima aan op de mogelijkheden en kaders voor een duurzame herbestemming uit het ontwikkelperspectief van onze provincie, de gemeente en de provincie Noord-Brabant. BL Huisvesting staat voor een vooruitstrevende visie vanuit tomeloze energie, gericht op draagvlak in alle geledingen van de maatschappij.
Het provinciaal bestuur is overtuigd, dat met deze keuze recht wordt gedaan aan de geschiedenis en de toekomst van het kasteel in Gemert.

Ga naar boven